Rozvrh dne

Časový harmonogram v obou provozovnách je orientační. Program se upravuje podle počasí a individuálních potřeb dětí a rodičů.

 7:30 – 9:00      Příchod dětí do školky

Seznamují se s programem dne, volná hra, individuální aktivity – puzzle, skládačky, omalovánky, alternativní pomůcky (např. montessori, logicko-matematické)

9:00 – 9:30      Hygiena a svačinka

9:30 – 10:00    Ranní kruh

Děti se posadí do kruhu a vzájemně sdílejí zážitky a otázky, které v sobě mají. Dítě se učí se prezentovat samo sebe a zároveň se učí naslouchat druhému. Paní učitelka citlivě řídí toto setkání a  případně navozuje témata ke společnému povídání. Jsou zapojeny všechny děti, žádné nezůstává stranou! Děti se seznamují s plánem činností a se vším co je daný den čeká a na co se mohou těšit.

10:00 – 12:00  Výuka dle vzdělávacího programu / Pobyt v přírodě

Za hezkého počasí si hrajeme venku, v Mirošovické na vlastní zahradě, v Tuklatské na blízkém bezpečném hřišti. Za nepříznivého počasí máme výuku ve školce, kterou případně doplňuje tématická procházka po blízkém okolí.

12:00 – 12:30  Oběd

12:20 – 12:50  Vyzvedávání dětí po obědě, kdo spinká: hygiena (vč. čištění zoubků) a příprava na odpočinek

13:00 – 14:30  Odpočinek po obědě – čtení pohádek, spaní (individuálně dle potřeby)

14:30 – 15:00  Svačinka

15:00 – 17:00  Koordinované aktivity, vyzvedávání dětí