Dětská skupina MiŠKOLKA je zařízení s částečnou nebo plnou úhradou nákladů od klientů. Jedná se o službu, jejíž úhrada je stanovena s ohledem na spolufinancování příspěvkem na provoz dětských skupin ze státního rozpočtu. 

Za úhradu školného již nelze od roku 2024 vystavovat daňové zvýhodnění, neb byla vládou zrušena 🙁

Rezervační poplatek 5.000 Kč je splatný do 3 dnů po odeslání přihlášky na číslo účtu dané v přihlášce. Po jeho uhrazení Vám rezervujeme závazně místo pro Vaše dítě a nikomu jinému jej nenabízíme. V případě, že není zrealizován nástup dítěte, je nutné s tímto nákladem počítat. V případě, že dojde k nástupu ve sjednaný termín, rezervační poplatek Vám bude odečten od prvního školného. Děkujeme za pochopení.

DS Miškolka Mirošovická č.ú.: 154277002/5500

DS Miškolka Tuklatská a Úžlabina č.ú.: 595670002/5500

Školní rok 2024/2025:

Dětská skupina MIŠKOLKA
pobočky: DS Miškolka
Tuklatská 3, DS Miškolka Mirošovická 4, DS Miškolka Úžlabina

Školné je koncipované s ohledem na provozní náklady dané pobočky dle finačního rozpočtu a udržitelnosti.

DS Miškolka Mirošovická a Tuklatská:

9.600 Kč / měsíc vč. všech poplatků* (dítě od 1 roku do 31.8. po dosažení 3 let věku)

10.900 Kč / měsíc vč. všech poplatků* (dítě starší 3 let – dovršení před 31.8.)

DS Miškolka Úžlabina:

10.300 Kč / měsíc vč. všech poplatků* (dítě od 1 roku do 31.8. po dosažení 3 let věku)

11.900 Kč / měsíc vč. všech poplatků* (dítě starší 3 let – dovršení před 31.8.)

Adaptace :

4.900 Kč / 6.900 Kč vč. všech poplatků*

Léto 2024:

3.100 Kč / týden vč. všech poplatků*

Režim zkoušky: Možnost týdenní adaptace zdarma

 * cena je dále rozdělena na příspěvek na školné ( 4.700 Kč pro rok 2023, 5.059,84 Kč pro rok 2024) a zbývající částka zahrnuje příspěvek na stravu a příspěvek na zájmové aktivity

** cena je při využití státního příspěvku, v opačném případě jsou náklady vyšší

Cena zahrnuje:
 • Školné s neomezenou docházkou až 5 dní v týdnu (provoz včetně školních prázdnin) / měsíc
 • Příspěvek na stravu (dětská strava dle platných hygienických norem vč. celodenního pitného režimu) / 150 Kč / den
 • Příspěvek na aktivity

Originální alternativní výchovný a vzdělávací program „LOGIN“

 • Implementace principů předmatematické výchovy (nejen dle prof. Hejného)
 • Aktivity v anglickém jazyce
 • Všestranný rozvoj dítěte a rovnoměrné rozložení aktivit v oblasti pohybové, výtvarné a hudební
 • Vlastní vzdělávací pomůcky
 • Preferujeme pobyt na čerstvém vzduchu, pokud to počasí dovolí, všechny pobočky mají vlastní ZAHRADU
 • Cvičení s prvky jógy
 • Výlety
 • Oslavy narozenin
 • Pojištění odpovědnosti
 • Monitoring externím logopedem, psychologem
 • Významné události a oslavy během roku

(Velikonoce, den matek, den otců, den dětí, den Země, Mikuláš, Vánoční besídka…)

Půldenní docházka  (7:30 – 13:00; 12:00 – 17:00)

Celodenní docházka (7:30 – 17:00)

V době adaptačního procesu je školné sníženo v závislosti na délce adaptační fáze. Adaptační fáze je vždy řešena individuálně s ředitelkou DS.

 * cena je dále rozdělena na příspěvek na školné ( 4.700 Kč pro rok 2023, 5.059,84 Kč pro rok 2024) a zbývající částka zahrnuje příspěvek na stravu a příspěvek na zájmové aktivity

 

Ceník je platný od 1.9.2024. 

 

Školní rok 2023/2024:

Dětská skupina MIŠKOLKA
pobočky: DS Miškolka
Tuklatská 3 a DS Miškolka Mirošovická 4

9.100 Kč / měsíc vč. všech poplatků* (dítě od 1 roku do 31.8. po dosažení 3 let věku)

9.600 Kč / měsíc vč. všech poplatků* (dítě starší 3 let – dovršení před 31.8.)

Léto 2023:

2.900 Kč / týden vč. všech poplatků 

Cena zahrnuje:
 • Školné s neomezenou docházkou až 5 dní v týdnu (provoz včetně školních prázdnin) / měsíc
 • Příspěvek na stravu (dětská strava dle platných hygienických norem vč. celodenního pitného režimu) / 130 Kč / den
 • Příspěvek na zájmové aktivity (originální výchovný a vzdělávací program, vstupné do muzeí/zoo/významných památek, oslavy narozenin,  
   umělecké potřeby)

Originální alternativní výchovný a vzdělávací program „LOGIN“

 • Implementace principů předmatematické výchovy (nejen dle prof. Hejného)
 • Aktivity v anglickém jazyce
 • Všestranný rozvoj dítěte a rovnoměrné rozložení aktivit v oblasti pohybové, výtvarné a hudební
 • Vlastní vzdělávací pomůcky
 • Cvičení s prvky jógy
 • Výlety
 • Oslavy narozenin
 • Pojištění odpovědnosti
 • Monitoring externím logopedem, psychologem
 • Významné události a oslavy během roku

(Velikonoce, den matek, den otců, den dětí, den Země, Mikuláš, Vánoční besídka…)

Půldenní docházka  (7:30 – 13:00; 12:00 – 17:00)

Celodenní docházka (7:30 – 17:00)

V době adaptačního procesu je školné sníženo na 5.300 Kč / 6.400 Kč v závislosti na délce adaptační fáze. Adaptační fáze je vždy řešena individuálně s ředitelkou DS.

 * cena je dále rozdělena na příspěvek na školné ( 4.700 Kč pro rok 2023, 5.059,84 Kč pro rok 2024) a zbývající částka zahrnuje příspěvek na stravu a příspěvek na zájmové aktivity

 

Ceník je účinný od 1.9.2023.