Ceny školného jsou díky dotačnímu programu poníženy o 50%.

Obě dětské skupiny vznikají s podporou ESF, v programu OPZ, který řídí MPSV. Školné tak tvoří pouze část nákladů na provoz a program, ostatní je hrazeno z prostředků ESF.
Dotační podpora trvá celý školní rok 2019/2020.

 

Školní rok 2019/2020:

MIŠKOLKA
pobočky:
Tuklatská 3 a Mirošovická 4

6 500, – kč/ měsíc

Cena zahrnuje:
  • Školné s neomezenou docházkou
  • Stravné

Originální výchovný a vzdělávací program „LOGIN“

  • Implementace principů předmatematické výchovy (nejen dle prof. Hejného)
  • Aktivity v anglickém jazyce
  • Všestranný rozvoj dítěte a rovnoměrné rozložení aktivit v oblasti pohybové, výtvarné a hudební
  • Vlastní vzdělávací pomůcky
  • Cvičení s prvky jógy
  • Výlety
  • Oslavy narozenin
  • Významné události a oslavy během roku

(Velikonoce, den matek, den dětí, Mikuláš, Vánoční besídka…)

!! Nerozdělujeme věk dětí !!
(Cena je pro děti už od 1 roku)
Půldenní docházka  (7:30 – 13:00; 12:00 – 17:00)
Celodenní docházka (7:30 – 17:00)