Dětská skupina MiŠKOLKA je zařízení s částečnou úhradou nákladů. Jedná se o službu, jejíž úhrada je stanovena s ohledem
na spolufinancování příspěvkem na provoz dětských skupin ze státního rozpočtu. 

Za úhradu školného lze získat potvrzení pro daňové účely – uplatnění slevy na dítě.

Rezervační poplatek 3000,- Kč je splatný 7 dnů po odeslání přihlášky na číslo účtu dané v přihlášce. Po jeho uhrazení Vám rezervujeme závazně místo pro Vaše dítě a nikomu jinému jej nenabízíme. V případě, že není zrealizován nástup dítěte, je nutné s tímto nákladem počítat. V případě, že dojde k nástupu ve sjednaný termín, rezervační poplatek Vám bude odečten od prvního školného. Děkujeme za pochopení.

Školní rok 2022/2023:

Dětská skupina MIŠKOLKA
pobočky: DS Miškolka
Tuklatská 3 a DS Miškolka Mirošovická 4

8 500, – Kč / měsíc vč. všech poplatků (dítě od 1 roku do 31.8. po dosažení 3 let věku)

8 900, – Kč / měsíc vč. všech poplatků (dítě starší 3 let – dovršení před 31.8.)

Cena zahrnuje:
 • Školné s neomezenou docházkou až 5 dní v týdnu (provoz včetně školních prázdnin) / měsíc
 • Stravné (dětská strava dle platných hygienických norem vč. celodenního pitného režimu) / 130,- Kč / den
 • Ostatní vedlejší výdaje (originální výchovný a vzdělávací program, vstupné do muzeí/zoo/významných památek, oslavy narozenin,  
   umělecké potřeby

Originální výchovný a vzdělávací program „LOGIN“

 • Implementace principů předmatematické výchovy (nejen dle prof. Hejného)
 • Aktivity v anglickém jazyce
 • Všestranný rozvoj dítěte a rovnoměrné rozložení aktivit v oblasti pohybové, výtvarné a hudební
 • Vlastní vzdělávací pomůcky
 • Cvičení s prvky jógy
 • Výlety
 • Oslavy narozenin
 • Významné události a oslavy během roku

(Velikonoce, den matek, den otců, den dětí, den Země, Mikuláš, Vánoční besídka…)

Půldenní docházka  (7:30 – 13:00; 12:00 – 17:00)

Celodenní docházka (7:30 – 17:00)

V době adaptačního procesu je školné sníženo na 5000,- Kč/6000,- Kč v závislosti na délce adaptační fáze. Adaptační fáze je vždy řešena individuálně s ředitelkou DS.

 

Ceník je platný od 1.9.2022.