Paušál školného Dětské skupiny Miškolka (DS Miškolka Tuklatská a DS Miškolka Mirošovická) je díky dotačnímu programu ponížen o 50%.

Navíc lze za úhradu školného získat potvrzení pro daňové účely – uplatnění slevy na dítě.

Obě dětské skupiny vznikají s podporou ESF, v programu OPZ, který řídí MPSV. Školné tak tvoří pouze část nákladů na provoz a program, ostatní je hrazeno z prostředků ESF.

Po odeslání přihlášky je splatný do 7 dnů rezervační poplatek v aktuální výši 3.000,- Kč na číslo účtu dané v příhlášce. Po jeho uhrazení Vám rezervujeme závazně místo pro Vaše dítě a nikomu jinému jej nenabízíme. V případě, že není zrealizován nástup dítěte, je nutné s tímto nákladem počítat. V případě, že dojde k nástupu ve sjednaný termín, rezervační poplatek Vám bude odečten od prvního školného. Děkujeme za pochopení.

Školní rok 2020/2021:

Dětská skupina MIŠKOLKA
pobočky: DS Miškolka
Tuklatská 3 a DS Miškolka Mirošovická 4

7 500, – kč/ měsíc včetně všeho 🙂

Cena zahrnuje:
  • Školné s neomezenou docházkou až 5 dní v týdnu (provoz včetně školních prázdnin)
  • Stravné (dětská strava dle platných hygienických norem)
Originální výchovný a vzdělávací program „LOGIN“
  • Implementace principů předmatematické výchovy (nejen dle prof. Hejného)
  • Pravidelní aktivity v anglickém jazyce
  • Všestranný rozvoj dítěte a rovnoměrné rozložení aktivit v oblasti pohybové, výtvarné a hudební
  • Vlastní vzdělávací pomůcky
  • Cvičení s prvky jógy
  • Výlety
  • Oslavy narozenin
  • Významné události a oslavy během roku

(Velikonoce, den matek, den otců, den dětí, Mikuláš, Vánoční besídka…)

Nerozdělujeme věk dětí
(Cena je pro děti už od 1 roku)
Půldenní docházka  (7:30 – 13:00; 12:00 – 17:00)
Celodenní docházka (7:30 – 17:00)