Dětská skupina MiŠKOLKA je zařízení s částečnou úhradou nákladů. Jedná se o službu, jejíž úhrada je stanovena s ohledem
na spolufinancování příspěvkem na provoz dětských skupin ze státního rozpočtu. 

Za úhradu školného lze získat potvrzení pro daňové účely – uplatnění slevy na dítě – na rok 2023 je to až 17 300Kč.

Rezervační poplatek 4000,- Kč je splatný 7 dnů po odeslání přihlášky na číslo účtu dané v přihlášce. Po jeho uhrazení Vám rezervujeme závazně místo pro Vaše dítě a nikomu jinému jej nenabízíme. V případě, že není zrealizován nástup dítěte, je nutné s tímto nákladem počítat. V případě, že dojde k nástupu ve sjednaný termín, rezervační poplatek Vám bude odečten od prvního školného. Děkujeme za pochopení.

Školní rok 2023/2024:

Dětská skupina MIŠKOLKA
pobočky: DS Miškolka
Tuklatská 3 a DS Miškolka Mirošovická 4

9 100, – Kč / měsíc vč. všech poplatků* (dítě od 1 roku do 31.8. po dosažení 3 let věku)

9 600, – Kč / měsíc vč. všech poplatků* (dítě starší 3 let – dovršení před 31.8.)

Léto 2023:

2900,- Kč/týden vč. všech poplatků 

Cena zahrnuje:
 • Školné s neomezenou docházkou až 5 dní v týdnu (provoz včetně školních prázdnin) / měsíc
 • Příspěvek na stravu (dětská strava dle platných hygienických norem vč. celodenního pitného režimu) / 130,- Kč / den
 • Příspěvek na zájmové aktivity (originální výchovný a vzdělávací program, vstupné do muzeí/zoo/významných památek, oslavy narozenin,  
   umělecké potřeby)

Originální alternativní výchovný a vzdělávací program „LOGIN“

 • Implementace principů předmatematické výchovy (nejen dle prof. Hejného)
 • Aktivity v anglickém jazyce
 • Všestranný rozvoj dítěte a rovnoměrné rozložení aktivit v oblasti pohybové, výtvarné a hudební
 • Vlastní vzdělávací pomůcky
 • Cvičení s prvky jógy
 • Výlety
 • Oslavy narozenin
 • Pojištění odpovědnosti
 • Monitoring externím logopedem, psychologem
 • Významné události a oslavy během roku

(Velikonoce, den matek, den otců, den dětí, den Země, Mikuláš, Vánoční besídka…)

Půldenní docházka  (7:30 – 13:00; 12:00 – 17:00)

Celodenní docházka (7:30 – 17:00)

V době adaptačního procesu je školné sníženo na 5300,- KPč/6400,- Kč v závislosti na délce adaptační fáze. Adaptační fáze je vždy řešena individuálně s ředitelkou DS.

 * cena je dále rozdělena na příspěvek na školné ( 4700Kč pro rok 2023, 5 059,84Kč pro rok 2024) a zbývající částka zahrnuje příspěvek na stravu a příspěvek na zájmové aktivity

 

Ceník je účinný od 1.9.2023.