Matematika

 

Pro naplňování cílů v rámci předmatematické výchovy vycházíme z metody prof. Hejného (https://www.h-mat.cz/). S aplikací metody už máme jisté zkušenosti a postupem času nabrala u nás velkého významu ve smyslu dopadu na rozvoj logického myšlení a pozitivního přístupu k číslům u předškolních dětí.

 

Z prokázaného mezinárodního výzkumu jasně vyplývá dlouhodobý pokles úrovně matematických dovedností na úrovni základního vzdělávání, čemuž napomáhá velmi malý důraz na předmatematickou výchovu v mateřských školách. Velký podíl také na tom má tzv. „strach z matematiky“.

 

Našim cílem je proaktivním přístupem vybudovat nenásilnou a hravou formou jisté predispozice u dětí k potlačení strachu z matematiky, který má za další negativní vliv dělení dětí do skupin, které na matematiku „jsou“ a „nejsou“. Naše poznatky jsou, že pozitivní přístup k matematice a schopnost logicky uvažovat je potřeba budovat právě v předškolním věku, tj. už od malička a každé dítě je toho v menší či větší míře schopno, musí však být dítěti dán k tomu prostor. Nesmírně důležité je právě i tuto oblast rozvíjet.