Kdo jsme

Jsme první dětská skupina se zaměřením na předmatematickou výchovu. Z pohledu výchovných a vyučovacích metod  využíváme metod práce dle osvědčeného vzdělávacího programu Začít spolu (Step by Step), se kterým již máme z minulosti mnoho zkušeností a lze v něm velice dobře realizovat aktivity v rámci předmatematické výchovy.