Náš tým

Mgr. Eva Těthalová – ředitelka, zodpovědná za školky v Mirošovické a Tuklatské
Vystudovala učitelství pro Základní školy na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, od roku 2006 působí ve vzdělání, působila v mnoha školských zařízení a organizacích zabývající se rozvojem a financováním vzdělávání.  Uspěla se svým nápadem v grantové výzvě na vybudování hned dvou dětských skupin. Je garantem výchovně-vzdělávacího programu a vede pedagogický tým.

Miškolka Mirošovická – pedagogický tým

                                     

 

 Miškolka Tuklatská – pedagogický tým

                                   

 

Lektoři odpoledního programu aktivit a kurzů:

Mgr. Arnoštka Berousková  (Andělíčci, Skřítci,) – vystudovala speciální pedagogiku a prošla pětiletým psychoterapeutickým výcvikem. V součastné době působí v několika MC. Je matkou čtyř dětí. Vice na webu arnostkaberouskova.cz

Martina Schlechterová (odpoledne v pohybu, cvičení rodičů s dětmi, základy gymnastiky) – vystudovala taneční konzervatoř v Praze. Působila v ND jako baletka. Vede kroužky pohybové výchovy malých dětí. Působí jako lektorka  baletu pro sportovní gymnastky.

Nela Durníková  (flétna) – vystuduvala  pedagogickou fakultu UK. V současné době působí v  ZŠ jako paní učitelka a lektorka  hry  na flétnu.

Vladěna “Happy” Šťastná (výtvarná dílna, keramika) – vystudovala SPŠO – lektor volnočasových aktivit UP – Olomouc. Spolupracuje se ZŠ hrou, kde vede výtvarný ateliér, dále pak v dětském centru Domeček, v neziskové organizaci CID a v nadaci Rozum a cit. Celý život působí a pracuje s dětmi od 2 – 18 let.

Hanka Melounová (cvičení rodičů s dětmi) – vystudovala  fakultu tělesné výchovy a sportu na  UK. Pracuje jako trenérka sportovní gymnastiky a aerobiku.   Celý život se věnuje dětem. Sama má 4 děti.