Kroužky

Mirošovická

Pondělí            16:00 – 16:45       První malování

Pondělí            17:00 – 17:45       Výtvarná dílna

Pondělí            19:30 – 20:30       Keramika pro dospělé

Úterý               16:00 – 16:45       Tanečky pro nejmenší

Úterý               17:00 – 17:30       Flétna pro začátečníky

Úterý               17:30 – 18:00       Flétna pro středně pokročilé

Úterý               18:00 – 18:30       Flétna pro pokročilé

Středa             16:00 – 16:45       Hravá jóga

Středa             17:00 – 17:45       Keramika pro děti

Čtvrtek            16:00 – 16:45       Hravá angličtina

Čtvrtek            17:00 – 17:45       Cvičení s dětmi

Pátek               9:30 – 10:15         Andělíčci

Pátek               10:30-10:15          Skřítci

 

Andělíčci  – Pohybové setkání rodičů a dětí ve věku od 4 do 18 měsíců. Lidové říkadla a zpívánky posilující vzájemný kontakt, pozornost, rytmus s doprovodem hudebních nástrojů, jsou zde zařazeny prvky babyjógy a znakování.

Skřítci – Pohybové setkání rodičů a dětí ve věku od 18 do 36 měsíců. Rozvoj pohybové dovednosti, psychomotorické hry, říkánky, písničky, zpívánky, rytmický doprovod. Rozvíjení soustředěnosti a spolupráce v kolektivu.

Cvičení rodičů s dětmi  – Rozvoj pohybové dovednosti, psychomotorické hry, říkánky, písničky, zpívánky, rytmický doprovod. Rozvíjení soustředěnosti a spolupráce v kolektivu. Pro děti 12 – 36  měsíců (chodící).

Flétna  začátečníci – Rozvoj soustředěnosti, pozornosti. Děti se zde učí správnému dýchání za pomoci flétny a také se naučí pár prvních tónů a písniček. Pro děti 3 – 5let.

Flétna pro pokročilé  –  Zde  se  děti   dále  učí správnému dýchání,  ale  hra na flétnu se rozvíjí a také  děti začínají  s první hudební naukou. Pro děti   5 – 8 let.

První malování – Výtvarný kurz pro děti 1,5 – 3 roky v doprovodu rodičů. Rozvoj jemné motoriky u malých dětí. Grafomotorické cvičení pro malé děti. Kreslení, lepení, stříhání. Výrobky vždy tématicky k ročnímu období.

Výtvarná dílna  – Výtvarný kurz pro děti 4 – 7 let bez rodičů. Základy výtvarných technik a řemesel. Rozvoj jemné motoriky u dětí, která se v pozdějším věku projevuje v psaní, učení a soustředěnosti.

Keramická dílna – Rozvoj jemné motoriky, fantazie, citu a soustředěnosti dítěte. Děti zde budou vytvářet výrobky, ze kterých budou mít velkou radost všichni. Hodina probíhá bez přítomnosti rodičů a kurz je určen dětem od 3 – 6 let.

Tanečky pro nejmenší  – Rozvoj koordinace, pohybové a taneční dovednosti. Je zde kladen důraz na správné držení těla. Tanečky, písničky a malé choreografie. Pro děti od 3 -5 let.

Tanečky pro pokročilé – Rozvoj koordinace, pohybové a taneční dovednosti. Je zde kladen důraz na správné držení těla. V tomto kurzu se již zaměřují  na posílení těla, protažení těla a vytváření těžších  choreografie. Pro děti 5 – 8 let.            

Začínáme s angličtinou –  seznámení dětí s angličtinou  zábavnou  formou písniček, básniček, říkadel, her a pohybových dovedností.   Pro děti  2 – 4 roky.

Základy gymnastiky – Rozvoj koordinace, obratnosti, soustředěnosti. Je zde kladen důraz na strávné držení těla,  posilování těla,  a na všeobecný pohybový rozvoj.  Seznámení s cvičebním nářadím. Pro děti od 3 let.

 

Další možné aktivity:

Jóga pro děti