Jsme první dětská skupina se zaměřením na předmatematickou výchovu. V září 2018 jsme otevřeli dvě dětské skupiny na Praze 10, přijímáme dětí už od jednoho roku:

MIŠKOLKA v Mirošovické 4 sídlí v domě s vlastní zahradou a nachází se v blízkosti stanice metra Skalka.

MIŠKOLKA v Tuklatské 3 sídlí v komplexu společně s jazykovou školou a je v blízkosti tramvajové zastávky Strašnické divadlo.

Tato zařízení jsou podporována projektem v rámci operačního programu zaměstnanost. Čísla projektů: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008813 a CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008747 Cílem projektu je vybudování a provoz dvou dětských skupin s maximální kapacitou 27 dětí na Praze 10  a následně tak zlepšení uplatnění na trhu práce, usnadnit návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené a podpořit slaďování rodinného a pracovního života.