Ceny školného jsou díky dotačnímu programu poníženy o 50%.
Dotační podpora trvá celý školní rok 2018/2019.

Obě dětské skupiny vznikají s podporou ESF, v programu OPZ, který řídí MPSV. Školkovné tak tvoří pouze část nákladů na provoz a program, ostatní je hrazeno

Školné dětí od 3 let
Docházka podle počtu dnů v týdnu 5 dnů 4 dny 3 dny 2 dny 1 den
Cena Kč plná zvýhodněná plná zvýhodněná plná zvýhodněná plná zvýhodněná plná zvýhodněná
Celodenní (7,30-17h) 10 000
5 000 9 200 4 600 8 600 4 300 7 600 3 800 5 600 2 800
Půldenní (7,30-13h nebo 12-17h) 7 800 3 900 7 200 3 600 6 600 3 300 5 600 2 800 3 600 1 800
1 hodina hlídání = 150 Kč
Školné dětí do 3 let
Docházka podle počtu dnů v týdnu 5 dnů 4 dny 3 dny 2 dny 1 den
Cena Kč plná zvýhodněná plná zvýhodněná plná zvýhodněná plná zvýhodněná plná zvýhodněná
Celodenní (7,30-17h) 12 800 6 400 11 200 5 600 9 800 4 900 8 400 4 200 6 600 3 300
Půldenní (7,30-13h nebo 12-17h) 10 600 5 300 9 200 4 600 7 800 3 900 6 400 3 200 4 600 2 300
1 hodina hlídání  = 170 Kč

Kroužky

Ceník kroužků k platný   září  2018 – leden 2019 

 

  • První lekce (zkušební, seznamovací, platí pro všechny kurzy): 160,- Kč
  • Andělíčci, Skřítci                            2 210,- Kč/ pololetí  (17 lekcí)
  • Cvičení rodičů s dětmi                  2 340,- Kč/ pololetí (18 lekcí)
  • Výtvarná dílna,  Keramika,          2 700,-Kč/pololetí (18 lekcí)
  • Odpoledne v pohybu                   2 340,-Kč/pololetí (18 lekcí)
  • Flétna                                               2 160,- Kč/ pololetí (18 lekcí)
  • Angličtina pro nejmenší                2 700,-Kč/pololetí (18 lekcí)
  • Hravá jóga                                       2 340,-Kč/pololetí (18 lekcí)