Naše VIZE

 

Stát se první volbou rodičů, kteří hledají to pravé místo pro své děti předškoláčky.

Našim cílem je poskytnout každému dítěti, každý den radostný prožitek, naplněný malým poznáním

a uvést do života spokojené, zdravé a sebevědomé jedince.

 

Principy, na kterých stojí naše vize

Máme jasné cíle, vizi a motivaci. Chceme být prokazatelnými výsledky lídrem ve výchově, výuce a péči o předškolní děti. Jsme tým lidí orientovaný na výsledky dosažených zodpovědným a potěšujícím úsilím. Máme pevnou víru ve svobodu, lásku a život. Děti jsou naše budoucnost.

Ve Lídrovce vytváříme prostor pro růst každého dítěte. Předškolní období je čas, kdy se dítě nejrychleji a také nejraději učí. Je přímo horlivě zvědavé na nová poznání. Slůvko „proč“ je jeho nejčastější zbraní, kterou s radostí útočí na mysl dospěláka. Jsme připraveni na palbu všech otázek.

Na každé „proč“ trpělivě a vhodně odpovídáme, aby se dítě dozvědělo, co potřebuje, a také proto, aby získalo kuráž na další svá „proč“. Aby neztratilo svoji zvídavou touhu po vědění. Laskavé odpovědi na otázky „proč“ poskytují dítěti pocit, že je přijímané a s každým dalším malým přijetím roste jeho sebevědomí. Podporujeme růst zdravého sebevědomí každého dítěte!

Udržujeme si pozitivní vztah k životu a vytváříme si příležitosti, abychom se mohli stále na „něco“ těšit. Rádi se podílíme na změnách. Uvědomujeme si sílu pozitivní energie, kterou podporujeme zdravým způsobem žití. Na skutečnosti, které život přináší, nahlížíme jako na příležitosti.

Osobní zkušenost tvoří jádro našeho vzdělávání. Teorie je funkční, jen pokud je denně sebevědomě uskutečňována. Posun není možný bez snů, odvahy a denních malých i velkých kroků. Bez sledování trendů, bez neustálého učení se, bez kritického myšlení.

Mezi našimi hodnotami je pracovitost a pokora. Vše na čem pracujeme, co vytváříme, provádíme s maximálním úsilím a snahou vytvořit ten nejlepší výsledek. Jednoduše chceme vždy odvést tu nejlepší práci. I při této snaze se nevyhneme chybám. Přijmeme je s pokorou, snahou je napravit, a více je neopakovat. Umíme se omluvit.

Uvažujeme v souvislostech „my“ ne „já“. Vítězí tým složený ze vzájemně spolupracujících individualit a jen takovýto tým vytváří exponenciální hodnoty pro každého jednotlivce. Výsledek práce takového týmu je více než jen prostý součet výsledků každého jedince. Nezapomínáme na humor a veselí sdílené s lidmi kolem nás, a stejně rádi žasneme a vítáme vlastní iniciativu dětí.

Naším cílem je uvést do života spokojené, zdravé, vyrovnané a sebevědomé děti, které si osvojily správné sociální jednání nejen ve skupině svých vrstevníků, ale i mezi dospělými. Ze získané zkušenosti ve vlastní schopnosti bude nadále čerpat ve svém dalším životě.

Držíme dané slovo. Lidí, na jejichž slovo a přesnost se můžeme spolehnout, je jako šafránu. Když něco slíbíme, máme jednoznačnou vůli to dodržet. Dětem splníme i ten sebemenší slib, který jim dáme, protože pro ně je to velká věc.

Zastáváme přímou a otevřenou komunikaci ve vztahu k partnerům. Je pro nás důležité navázání úzkého partnerského vztahu s rodiči, pečovateli a celým okolím dítěte. Chceme mít zpětnou vazbu a vědět, že naše úsilí přináší výsledky, které rodiče ocení. Rodiče jsou náš tým v povzdálí.

Máme pozitivní vztah k přírodě a okolnímu světu. Příroda je pro nás inspirací, balzámem a učitelkou. Jsme součástí přírody a proto nechceme měnit toky řek, ale využít její dynamiky a vytrvalosti k poznání a radosti ze života. Proto “venku” rádi a často trávíme náš čas.